Nhà Sản phẩm

Màn hình ECG cá nhân

Trung Quốc Jiangsu Delfu medical device Co.,Ltd Chứng chỉ
Trung Quốc Jiangsu Delfu medical device Co.,Ltd Chứng chỉ
Tôi trò chuyện trực tuyến bây giờ
Trung Quốc 1 - 2 - 6 Chì Màn hình ECG Thời gian thực Tự động Chẩn đoán và Hiển thị loạn nhịp tim nhà phân phối
1 - 2 - 6 Chì Màn hình ECG Thời gian thực Tự động Chẩn đoán và Hiển thị loạn nhịp tim

Màn hình ECG cá nhân

(1)
Trung Quốc 1 - 2 - 6 Chì Màn hình ECG Thời gian thực Tự động Chẩn đoán và Hiển thị loạn nhịp tim nhà máy sản xuất

1 - 2 - 6 Chì Màn hình ECG Thời gian thực Tự động Chẩn đoán và Hiển thị loạn nhịp tim

1 - 2 - 6 Chì Màn hình ECG Thời gian thực Tự động Chẩn đoán và Hiển thị loạn nhịp tim Chi tiết Nhanh: Màn hình ECG cá nhân Delfu theo dõi thời gian thực và hiển thị thông số ECG, lưu trữ một số lượng lớn hồ sơ ... Đọc thêm
2014-10-17 11:30:14
Page 1 of 1