Nhà Sản phẩm

Bút bi Insulin

Trung Quốc Jiangsu Delfu medical device Co.,Ltd Chứng chỉ
Trung Quốc Jiangsu Delfu medical device Co.,Ltd Chứng chỉ
Tôi trò chuyện trực tuyến bây giờ

Bút bi Insulin

(4)
Trung Quốc Bút bi Insulin an toàn dùng một lần nhà máy sản xuất

Bút bi Insulin an toàn dùng một lần

Kim bút Insulin an toàn dùng một lần Chi tiết nhanh: Phù hợp với tất cả các loại bút insulin trên thị trường, ngăn ngừa tai biến châm cứu hiệu quả. Tự động đạt được chức năng bảo vệ đầu kim. Thiết kế mũi kim kh... Đọc thêm
2020-09-12 10:39:11
Trung Quốc Bút bi Insulin an toàn dùng một lần nhà máy sản xuất

Bút bi Insulin an toàn dùng một lần

Bút bi Insulin an toàn dùng một lần Chi tiết Nhanh: Phù hợp với tất cả các loại bút insulin trên thị trường, có hiệu quả ngăn ngừa tai nạn châm cứu. Đạt được chức năng bảo vệ mũi kim tự động. Thiết kế điểm kim ... Đọc thêm
2014-10-17 10:59:12
Trung Quốc Bút bi Insulin an toàn dùng một lần nhà máy sản xuất

Bút bi Insulin an toàn dùng một lần

Kim bút Insulin an toàn dùng một lần Chi tiết nhanh: Phù hợp với tất cả các loại bút insulin trên thị trường, ngăn ngừa tai biến châm cứu hiệu quả.Tự động đạt được chức năng bảo vệ đầu kim.Thiết kế mũi kim kh... Đọc thêm
2020-09-12 10:35:42
Trung Quốc Bút bi Insulin an toàn dùng một lần nhà máy sản xuất

Bút bi Insulin an toàn dùng một lần

Bút bi Insulin an toàn dùng một lần Chi tiết Nhanh: Phù hợp với tất cả các loại bút insulin trên thị trường, có hiệu quả ngăn ngừa tai nạn châm cứu. Đạt được chức năng bảo vệ mũi kim tự động. Thiết kế điểm kim ... Đọc thêm
2014-10-17 10:59:50
Page 1 of 1