Nhà Sản phẩm

Bút bi Insulin

Chứng nhận
chất lượng tốt Bút tiêm tự động giảm giá
chất lượng tốt Bút tiêm tự động giảm giá
Tôi trò chuyện trực tuyến bây giờ

Bút bi Insulin

(4)
Trung Quốc Bút bi Insulin an toàn dùng một lần nhà máy sản xuất

Bút bi Insulin an toàn dùng một lần

Bút bi Insulin an toàn dùng một lần Chi tiết Nhanh: Phù hợp với tất cả các loại bút insulin trên thị trường, có hiệu quả ngăn ngừa tai nạn châm cứu. Đạt được chức năng bảo vệ mũi kim tự động. Thiết kế điểm kim ... Read More
2014-09-29 15:24:19
Trung Quốc Bút bi Insulin an toàn dùng một lần nhà máy sản xuất

Bút bi Insulin an toàn dùng một lần

Bút bi Insulin an toàn dùng một lần Chi tiết Nhanh: Phù hợp với tất cả các loại bút insulin trên thị trường, có hiệu quả ngăn ngừa tai nạn châm cứu. Đạt được chức năng bảo vệ mũi kim tự động. Thiết kế điểm kim ... Read More
2014-10-17 10:59:12
Trung Quốc Bút bi Insulin an toàn dùng một lần nhà máy sản xuất

Bút bi Insulin an toàn dùng một lần

Bút bi Insulin an toàn dùng một lần Chi tiết Nhanh: Phù hợp với tất cả các loại bút insulin trên thị trường, có hiệu quả ngăn ngừa tai nạn châm cứu. Đạt được chức năng bảo vệ mũi kim tự động. Thiết kế điểm kim ... Read More
2014-09-29 15:24:26
Trung Quốc Bút bi Insulin an toàn dùng một lần nhà máy sản xuất

Bút bi Insulin an toàn dùng một lần

Bút bi Insulin an toàn dùng một lần Chi tiết Nhanh: Phù hợp với tất cả các loại bút insulin trên thị trường, có hiệu quả ngăn ngừa tai nạn châm cứu. Đạt được chức năng bảo vệ mũi kim tự động. Thiết kế điểm kim ... Read More
2014-10-17 10:59:50
Page 1 of 1